KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

İşbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amaç, kapsam ve sizi etkileyebilecek diğer hususlar hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

a)  Veri Sorumlusu


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Av. Fırat Barış Kavlak ve ortağı Av. Aygen Kavlak (Bundan böyle “ Kavlak Avukatlık Bürosu” veya “ Kavlak” olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

b)  Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

 

Siz değerli kullanıcılarımızdan Katılımcı Adres Bilgileri Formu kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; Kavlak tarafından yürütülen KONG isimli akademi programına (“Akademi”) kapsamında kullanıcılarımıza hediye paketinin gönderilmesi, kargo işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gönderim kapsamında iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile sınırlı olarak formumuz aracılığı ile elektronik olarak Kavlak tarafından işlenmektedir.

c)  Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntem ve Hukuki Sebeplere Dayanarak İşliyoruz?

 

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinin (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması hukuki nedenine dayanılarak otomatik olarak işlenecektir.

d)  İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

 

Katılımcı Adres Bilgileri Formu kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

  • Kimlik Bilgisi: İsim-Soy isim
  • İletişim Bilgisi: Cep telefonu numarası, Açık adres

e)  İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

 

İşbu Aydınlatma Metni’nin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (b) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; 

KVKK’nin 8. Maddesi kapsamında;

  • Hediye paketlerinin gönderimi amacı ile çalışan kargo firmasına


KVKK’nin 9. Maddesi kapsamında;

  • E-posta altyapısının yurtdışında olması nedeniyle yurtdışına 

Belirtilen kişisel veri işleme şartları ve (b) kısmında belirtlen amaçlarla sınırlı olarak aktarılacaktır.

f)  Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre kullanmak için Kavlak’ın Nispetiye Mah. Seher Yıldızı Sok. No:23 D:11 Etiler, Beşiktaş/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya üyelik kaydınızda tarafımıza sağlamış olduğunuz elektronik posta adresi üzerinden kvkk@kavlak.av.tr e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.