Açık Rıza Metni

Kavlak Avukatlık Bürosu (“Kavlak”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni sınırları çerçevesinde; Alumni Başvuru Formu kapsamında ve onayım dahilinde tarafımca iletilen veriler kapsamında paylaştığım kişisel verilerimin Kavlak tarafından yürütülen KONG Academy isimli programda (“Academy”) Alumni olarak yer almak için başvuru yapılması, Alumni kayıt sürecinin yürütülmesi, talep ve değerlendirmelerinizin alınması, https://www.kongkavlak.com/ adresli Academy web sitesinde “Alumnilerimiz” kısmının düzenlenmesi ve Academy kapsamında iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarının yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, kullanılan e-posta altyapısının yurtdışında bulunması nedeni ile yurtdışına aktarılmasına açık rıza verdiğimi kabul, beyan ve taaahhüt ederim.

Açık rızanızı her zaman kvkk@kavlak.av.tr adresine e-posta göndererek geri alabilirsiniz.