KVKK Açık Rıza Metni

Kavlak Avukatlık Bürosu (“Kavlak”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni sınırları çerçevesinde; tarafınızla paylaştığım kişisel verilerimin Kavlak tarafından yürütülen KONG Academy isimli programa (“Academy”) ilişkin talep ve değerlendirmelerinizin alınması, eğitmenler ve Academy’ye dair duyuruların yapılması ve Academy kapsamında iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarının yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, kullanılan e-posta altyapısının yurtdışında bulunması nedeni ile yurt dışına aktarılmasına açık rıza verdiğimi kabul, beyan ve taaahhüt ederim.

Açık rızanızı her zaman kvkk@kavlak.av.tr adresine e-posta göndererek geri alabilirsiniz.