KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak
kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.
a)Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Av. Fırat Barış Kavlak ve ortağı Av. Aygen Kavlak (Bundan böyle (“Kavlak Avukatlık Bürosu” veya “Kavlak” olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.
b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği
Siz değerli katılımcılarımızın etkinlik daveti ve kariyer fırsatları amaçlı iletilerin gönderilmesi kapsamında e-postanızı paylaşmanız ile elde edilen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir.
  • KONG güncel haberler hakkında tarafınıza bilgi verilmesi, reklam / kampanya / promosyon çalışmalarının yürütülmesi, etkinlik davetlerimizin iletilmesi, kariyer fırsatları hakkında bilgilendirme yapılması
c) Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle İşlendiği ve Hukuki Sebebi
Tarafınıza (b) kısmında belirttiğimiz amaçlarla ileti göndermemiz kapsamında bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “açık rıza” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.
d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri
Reklam ve pazarlama amaçlı iletiler gönderilmesi için bilgilerinizi paylaşmanız halinde tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;
  • Kimlik Bilgisi: Ad-soyad
  • İletişim Bilgisi: E-posta adresi
e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (b) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; KVKK’nın 9. Maddesi kapsamında;
  • E-posta altyapısının yurtdışında olması nedeniyle yurtdışına
Belirtilen kişisel veri işleme şartları ve (b) kısmında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılacaktır.
f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme
Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre kullanmak için Kavlak’ın Nispetiye Mah. Seher Yıldızı Sok. No:23 D:11 Etiler, Beşiktaş/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya üyelik kaydınızda tarafımıza sağlamış olduğunuz elektronik posta adresi üzerinden kvkk@kavlak.av.tr e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.
İleti gönderimi kapsamında vermiş olduğunuz onayınızı her zaman kvkk@kavlak.av.tr adresine e-posta göndererek geri alabilirsiniz