KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ederiz. 
İşbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amaç, kapsam ve sizi etkileyebilecek diğer hususlar hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. 
a)Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Av. Fırat Barış Kavlak ve ortağı Av. Aygen Kavlak (Bundan böyle “Kavlak Avukatlık Bürosu” veya “Kavlak” olarak anılacaktır.) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.
b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Siz değerli katılımcılarımızdan elde edilen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.
 • Kavlak tarafından yürütülen KONG Academy isimli programa (“Academy”) dair duyuruların yapılması,
 • Academy kapsamında iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep ve değerlendirmelerinizin alınması,
 • Academy oturumlarına, fiziksel buluşmalara, hackathon sürecine ve sair etkinliklerimize ilişkin sosyal medya hesaplarımızda ve web sitemizde fotoğraf, video paylaşımı yapılması,
 • Tarafınıza hediye paketi gönderilmesi,
  Onayınız dahilinde;
 • Academy kapsamında yaptığınız çalışmalara dair bilgiler, isim-soy isim, eğitim bilgileriniz, LinkedIn profiliniz, tarafımıza ilettiğiniz fotoğrafınız, fiziksel veya online buluşmalara ilişkin fotoğraf veya videolar dahil olmak üzere Academy kapsamındaki işbirliklerimiz ile staj programı, proje, mentorluk, hackathon, yarı zamanlı veya tam zamanlı işe alım süreçlerinde yer almanız halinde buna ilişkin bilginin Academy hakkında görüş ve değerlendirmelerinizin sosyal medya hesaplarımızda ve web site paylaşımlarımızda yer alması
c) Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntem ve Hukuki Sebeplere Dayanarak İşliyoruz?
Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması hukuki nedenine, website ve sosyal medya hesaplarımızda ad-soyad, eğitim bilgileriniz, LinkedIn profiliniz, tarafımıza ilettiğiniz fotoğrafınız, fiziksel veya online buluşmalara ilişkin fotoğraf veya videoların, Academy kapsamında işbirliklerimiz ile staj programı, proje, mentorluk, hackathon, yarı zamanlı
veya tam zamanlı işe alım süreçlerinde yer almanız halinde buna ilişkin bilginin paylaşılması kapsamında açık rızanıza dayanılarak manuel ve otomatik olarak işlenecektir. 
d) İşlemeye Konu Kişisel Verileri Kategorileri ve Tipleri
Academy kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;
 • Kimlik Bilgisi: İsim-soy isim
 • İletişim Bilgisi: E-posta, cep telefonu numarası, Tarafımıza ilettiğiniz adresiniz
 • Eğitim Bilgisi: Okuduğunuz üniversite, bölüm, sınıf
 • Görsel ve İşitsel Bilgi: İsteğinize bağlı olarak tarafımıza ilettiğiniz fotoğrafınız, Academy oturumları, online veya fiziksel buluşmalar, hackathon ve sair Academy kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin fotoğraf ve videolarınız
 • Diğer: İsteğinize bağlı olarak tarafımıza ilettiğiniz LinkedIn profil linki, Academy kapsamında iş birliklerimiz ile staj programı, proje, mentorluk, hackathon, yarı zamanlı veya tam zamanlı işe alım süreçlerinde yer alımınıza ilişkin bilgi, Academy hakkında görüş ve değerlendirmeleriniz
e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (b) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak KVKK’nın 9. Maddesi kapsamında;
 • E-posta altyapısının yurtdışında olması nedeniyle yurtdışına
kişisel veri işleme şartları ve (b) kısmında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılacaktır. 
Kişisel verileriniz KVKK’nın 8. Maddesi kapsamında, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılacaktır.
f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme
Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre kullanmak için Kavlak’ın Nispetiye Mah. Seher Yıldızı Sok. No:23 D:11 Etiler, Beşiktaş/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya üyelik kaydınızda tarafımıza sağlamış olduğunuz elektronik posta adresi üzerinden kvkk@kavlak.av.tr e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.
İleti gönderimi kapsamında vermiş olduğunuz onayınızı her zaman kvkk@kavlak.av.tr adresine e-posta göndererek geri alabilirsiniz.