KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ederiz. 
İşbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amaç, kapsam ve sizi etkileyebilecek diğer hususlar hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. 

a)Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Av. Fırat Barış Kavlak ve ortağı Av. Aygen Kavlak (Bundan böyle “Kavlak Avukatlık Bürosu” veya “Kavlak” olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Siz değerli kullanıcılarımızdan Alumni Başvuru Formu kapsamında elde edilen ve onayınız dahilinde tarafımıza ilettiğiniz kişisel verileriniz; Kavlak tarafından yürütülen KONG Academy isimli programda (“Academy”) Alumni olarak yer alma başvurunuzun alınması, Alumni kayıt sürecinin yürütülmesi, talep ve değerlendirmelerinizin alınması, https://www.kongkavlak.com/ adresli Academy web sitesinde “Alumnilerimiz” kısmının düzenlenmesi ve onayınız dahilinde ad-soyad, Academy mezuniyet yılınız, eğitim bilgileriniz ve mesleki deneyim bilgileriniz, LinkedIn hesabınız ve fotoğrafınızın eklenmesi, Academy kapsamında iletişim faaliyetlerinin  yürütülmesi, Academy oturumlarına, fiziksel veya online buluşmalara, hackathon sürecine ve sair etkinliklerimize ilişkin sosyal medya hesaplarımızda ve web sitemizde fotoğraf, video paylaşımı yapılması, bu amaçla onayınız dahilinde Academy kapsamında yaptığınız çalışmalara dair bilgiler, isim-soyisim, eğitim bilgileriniz, Academy mezuniyet yılınız, LinkedIn profiliniz, fiziksel veya online buluşmalara ilişkin fotoğraf veya videoların, isteğinize bağlı olarak Academy kapsamında işbirliklerimizin staj programı, proje, mentorluk, hackathon, yarı zamanlı veya tam zamanlı işe alım süreçlerinde yer almanız halinde buna ilişkin bilginin, Academy hakkında görüş ve değerlendirmelerinizin sosyal medya hesaplarımızda ve web site paylaşımlarımızda yer alması, tarafınıza hediye paketi gönderilmesi, talebiniz halinde EKOS Sub Space daveti iletilmesi amaçları ile sınırlı olarak başvuru formumuz aracılığı ile elektronik olarak manuel ve otomatik yollarla Kavlak tarafından işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntem ve Hukuki Sebeplere Dayanarak İşliyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması ve KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca sosyal medya hesaplarımızda ve websitemizde paylaşım yapılması kapsamında ilgili kişinin açık rızasının alınması hukuki nedenine dayanılarak manuel ve otomatik olarak işlenecektir.

d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Alumni Başvuru Formu kapsamında ve onayınız dahilinde tarafınızca iletilen veriler kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;
  • Kimlik Bilgisi: İsim-soy isim
  • İletişim Bilgisi: E-posta, cep telefonu numarası, tarafımıza ilettiğiniz adresiniz
  • Görsel İşitsel Bilgi: İsteğinize bağlı olarak tarafımıza ilettiğiniz fotoğrafınız, Academy oturumları, online veya fiziksel buluşmalar, hackathon ve sair Academy kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin fotoğraf ve videolarınız
  • Mesleki Deneyim Bilgisi: Çalışma durum bilgisi, çalışmanız halinde çalıştığınız kurum, pozisyon bilgisi, öğrenci-mezun statüsü bilgisi, okul
  • Diğer: Academy mezuniyet yılı, isteğinize bağlı olarak tarafımıza ilettiğiniz LinkedIn profil linki, EKOS.AI platformunda yer alma isteğinize dair bilgi, Academy web sitesinde Alumni olarak yer alma isteğinize dair bilgi, Academy web sitesinde LinkedIn profil linkinizin ve fotoğrafınızın paylaşılmasına dair isteğiniz hakkında bilgi, Academy kapsamında iş birliklerimiz ile staj programı, proje, mentorluk, hackathon, yarı zamanlı veya tam zamanlı işe alım süreçlerinde yer alımınıza ilişkin bilgi, isteğinize bağlı olarak tarafımızla paylaşacağınız Academy hakkında görüş ve değerlendirmeleriniz

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (b) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; KVKK’nın 9. Maddesi kapsamında;
  • E-posta altyapısının yurtdışında olması nedeniyle yurtdışına
Belirtilen kişisel veri işleme şartları ve (b) kısmında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılacaktır.
Kişisel verileriniz KVKK’nın 8. Maddesi kapsamında, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılacaktır.

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini  isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre kullanmak için Kavlak’ın  Nispetiye Mah. Seher Yıldızı Sok. No:23 D:11 Etiler, Beşiktaş/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya üyelik kaydınızda tarafımıza sağlamış olduğunuz elektronik posta adresi üzerinden          kvkk@kavlak.av.tr e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında sosyal medya hesaplarımızda ve web sitemizde yapacağımız paylaşımlara ilişkin onayınızı istediğiniz zaman geri alabilir, kişisel verilerinizi içeren paylaşımlarımızın kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Bu husustaki bildiriminizi yazılı olarak, kvkk@kavlak.av.tr  e-posta adresimize yapmanız halinde talebiniz yerine getirilecektir.